hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

CSV: Trích lập dự phòng khó đòi 24 tỷ, 9 tháng lãi vẫn 130 tỷ đồng: