Hóa chất cơ bản miền Nam

  

Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản Miền Nam (mã chứng khoán CSV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với những chỉ tiêu tài chính hầu như không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 391,8 tỷ đồng, xấp xỉ với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá vốn hàng bán giảm nhẹ hơn 1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp thu về hơn 110,6 tỷ đồng, tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty thu được đạt 63,5 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái (63,3 tỷ đồng).

Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV) ghi nhận 238 tỷ đồng LNTT trong 9 tháng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất cơ bản Miền Nam đạt 1.167 tỷ đồng doanh thu, tăng 100 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng cũng đã hoàn thành 86% kế hoạch doanh thu cả năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 238,2 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 190,3 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 188 tỷ đồng.

Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV) ghi nhận 238 tỷ đồng LNTT trong 9 tháng - Ảnh 2.

Xem thêm Báo cáo tài chính

Nguồn bài viết