hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Lộ trình đấu giá, mẫu đơn tham gia và quy chế đấu giá

Có thể click vào biểu tượng để xem toàn màn hình và in hoặc tải về máy.

 

Do thông tin quá nhiều trang, trình duyệt Internet có thể không hiển thị kịp, nếu bạn thấy thông báo:
Sorry, it took too long to find the document at the original source. Please try again later. You can also try to download the original document by clickinghere.
Bạn chỉ cần click vào từ here thì thông tin được hiển thị đầy đủ để có thể xem và in ra.

LỘ TRÌNH ĐẤU GIÁ:

 

 

 

 

MẪU ĐƠN THAM GIA ĐẤU GIÁ:

 

 

 

 

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ: