hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Các dịch vụ khác

- Thiết kế gia công chế tạo thiết bị:
•    Thiết bị bằng vật liệu composit
•    Thiết bị phản ứng; bồn phản ứng, tháp hấp thu, bể phản ứng
•    Bơm, quạt các loại
•    Ống DN 20 - DN 600
•    Dán lót theo yêu cầu (bể xử lý, bồn chứa, thùng chứa bằng thép)
- Dịch vụ:
•    Huấn luyện an toàn trong sử dụng Clo lỏng
•    Hỗ trợ kiểm định cấp phép bình chứa Clo lỏng
•    Xử lý sự cố Clo lỏng