hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Amoniac

 

- Công thức hóa học: NH4OH            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng làm môi chất lạnh, dung môi, tác nhân trung hòa, công nghiệp cao su, sơn, mỹ phẩm...