hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Bissulfit Natri

 

- Công thức hóa học: NaOHNaHSO3            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong nhiều ngành công nghiệp và nông nghiệp như khử trùng, xử lí nước…