hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Canxi Clorua

 

- Công thức hóa học: CaCl2.2H2O              
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng làm chất tải nhiệt trong kỹ nghệ lạnh, làm tăng quá trìng đông cứng của bê tông trong xây dựng...