hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Hơi nước bão hòa

 

- Công thức hóa học:H2O        
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Cung cấp nhiệt cho các nhà máy, chạy máy phát điện…