hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Kali Clorua

 

- Công thức hóa học: KCl            
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp tinh khiết
- Công dụng: Dùng trong dược phẩm, dầu khí, kỹ thuật phim ảnh.