hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Magie Sulfat

 

- Công thức hóa học: MagSO4.7H2O
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Áp dụng trong sản xuất thức ăn gia súc, làm nguyên liệu sản xuất phân bón vi lượng.