hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Nhôm sunfat: 7% (dạng lỏng), 15% (dạng rắn), 17% (dạng rắn)

 

- Công thức hóa học: Al2(SO4)3.nH2O    
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong ngành sản xuất giấy, lọc nước, dược phẩm…