hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Poly Aluminium Chloride - PAC 10%, 17%

 

- Công thức hóa học: Aln(OH)mCl3n-m        
- Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
- Công dụng: Dùng trong công nghệ xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp, công nghiệp sản xuất giấy, dầu khí…