hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Quặng bauxit

 

- Công dụng: Là nguyên liệu trong sản xuất hydroxyt nhôm, phụ gia ngành sản xuất xi măng.