hoachatcoban.chuyennghiep.vn

  

Dây chuyền sản xuất

- Dây chuyền sản xuất Xút (NaOH) công suất 30.000 tấn/năm.
- Dây chuyền axit Clohydric (HCl) với công suất 126.000 tấn/năm.
- Dây chuyền silicat (Na2SiO3) với công suất 30.000 tấn/năm.
- Dây chuyền sản xuất muối ăn với công suất muối xay 15.000 tấn/năm và muối cô 21.000 tấn/năm.

- Phân xưởng chưng cất axit sunfuaric tinh khiết (H2SO4 98%) công suất 2.000 tấn/năm. Các sản phẩm chủ yếu Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa sản xuất gồm có: Xút, axít clohydric (HCl), axít sunfuric tinh khiết (H2SO4 98%), các hóa chất xử lý nước (clo lỏng Cl2, P.A.C, dung dịch sắt III clorua, Javen) natri silicat, muối NaCl ở các dạng tinh, cô, xay sấy…