22 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Trang chủ-Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào ngày 26/04/2023, CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM đã tổ chức thành công ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 và thông qua các nội dung quan trọng: + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm…

Xem thêm
HOTLINE: 03822 5373