22 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Trang chủ-Tin tức

Tuổi trẻ Hóa chất Cơ Bản đoàn kết, sáng tạo, tiên phong

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2027 nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2022 – 2023, đồng thời kiện toàn tổ chức, bầu ra Ban Chấp hành mới để định hướng…

Xem thêm
HOTLINE: 03822 5373