22 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

IR Awards 2024: 424 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt các tiêu chuẩn công bố thông tin

Ngày 01/07/2024, Chương trình IR Awards chính thức công bố “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 2024”. Đây là hoạt động thường niên thuộc Chương trình IR Awards (2011-2024) do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí điện tử FiLi đồng tổ chức.  

Công bố thông tin là hành vi công khai thông tin của doanh nghiệp niêm yết theo quy định của pháp luật. Đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp đại chúng với cổ đông nói riêng và cộng đồng nhà đầu tư nói chung. Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin năm 2024 cho thấy, số lượng doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 424/708 đơn vị, chiếm 60% tổng số doanh nghiệp được khảo sát (kỳ khảo sát liền trước đạt tỷ lệ 50%).

Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin của năm (Information Disclosure Best Practices) là một trong các hạng mục được Chương trình IR Awards 2024 công nhận thành tích và tôn vinh những doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, 424 Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2024 đồng thời được cấp giấy chứng nhận danh hiệu điện tử từ Chương trình. Giấy chứng nhận danh hiệu điện tử sẽ được gửi về email của người đại diện công bố thông tin của các đơn vị đạt danh hiệu.

Trong thời gian tới, Chương trình sẽ chuyển qua giai đoạn đánh giá về hoạt động IR (quan hệ nhà đầu tư), hướng đến vinh danh TOP 3 Doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm 2024 tại buổi Lễ Vinh danh IR Awards lần thứ 14 sẽ diễn ra tại TPHCM.

Trích nguồn: https://vietstock.vn/2024/07/ir-awards-2024-424-doanh-nghiep-niem-yet-hoan-thanh-tot-cac-tieu-chuan-cong-bo-thong-tin-ty-le-tang-manh-len-muc-60-830-1203100.htm

Để lại bình luận

HOTLINE: 03822 5373