Liên hệ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Các phòng ban công ty:

 – Phòng An toàn – Môi trường: antoan@sochemvn.com

 – Phòng Công nghệ – Thiết bị: congnghe_thietbi@sochemvn.com

 – Phòng Điện đo lường – Điều khiển: dien_dieukhien@sochemvn.com

 – Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: kinhdoanh@sochemvn.com

 – Phòng Kế toán – Tài chính: kttc@sochemvn.com

 – Phòng Nhân sự – Hành chánh: tchc@sochemvn.com

 – Phòng Đầu tư Xây dựng: dautuxaydung@sochemvn.com

 – Nhà máy Hóa chất Biên Hòa: 0251 3836 142

 – Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2: 0251 8826 527

 – Nhà máy Hóa chất Đồng Nai: 0251 3836 197

 – Chi nhánh Tân Bình: 0283 8153 990

 – Công ty Cổ phần Phốt pho Việt Nam: 0214 3863 488

HOTLINE: 03822 5373
error: Nội dung đươc bảo vệ!