22 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy Hóa chất Đồng Nai

“Liên tục phát triển vươn tới tương lai”

Nhà Máy Hóa Chất Đồng Nai được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1974 với tên gọi Công Ty Hóa Chất Đồng Nai (viết tắt là DONACHEMICAL). Lúc bấy giờ, nhà máy sản xuất các sản phẩm Na2SO4, NH4Cl.

Sau thời điểm 30/04/1975, nhà nước tiếp quản DONACHEMICAL và giao cho Công ty Hóa chất Cơ bản Miền Nam quản lý. Kể từ đó, DONACHEMICAL chính thức được đổi tên thành Nhà máy Hóa chất Đồng Nai.

Trong thời kỳ kinh tế bao cấp, để có sản phẩm Na2SO4 cho ngành bột giặt, năm 1978 nhà máy được đầu tư thêm một dây chuyền thứ hai, và đến năm 1990 đầu tư tiếp mộtdây chuyền thứ ba. Tuy nhiên, đến năm 1995, nhà máy phải cho ngưng hoạt động dây chuyền sản xuất Na2SO4 do những điều kiện khách quan về mặt kinh tế.

 width=

Từ định hướng ban đầu là sản xuất các loại hóa chất cơ bản, bằng nỗ lực của lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên, năm 2000 nhà máy được Công ty Hóa Chất Cơ Bản Miền Nam đầu tư dây chuyền sản xuất H3PO4 kỹ thuật với công suất 2.500 tấn/năm, năm 2002 công suất được nâng lên 7.000 tấn/năm. Để đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường, năm 2005 đầu tư thêm dây chuyền sản xuất H3PO4 thực phẩm với công suất 3.000 tấn/năm.

Ngoài việc sản xuất axít photphoric, việc nghiên cứu sản xuất các sản phẩm gốc phốt phát được tiến hành từ năm 2003. Đến nay, nhà máy đã đầu tư dây chuyền sản xuất các sản phẩm gốc phốt phát với công suất tổng cộng 2.200 tấn/năm.

Sản phẩm hiện nay của Nhà Máy Hóa Chất Đồng Nai là: H3PO4 kỹ thuật, H3PO4 thực phẩm,NH4H2PO4, (NH4)2H2PO4, KH2PO4, Na3PO4.12H2O, Na2HPO4.12H2O, NaH2PO4.2H2O,Ca3(PO4)2, Ca2HPO4, CaCl2.2H2O, NH4OH, KCl.

 width=

Để lại bình luận

HOTLINE: 03822 5373