22 Lý Tự Trọng

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Công bố các doanh nghiệp vào chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022

(ĐTCK) Sau hơn 5 tháng chấm sơ khảo, Ban tổ chức Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2022 chính thức công bố danh sách các doanh nghiệp lọt vào vòng chung khảo.

Ở hạng mục báo cáo thường niên, có 94 doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất được bình chọn vào vòng chung khảo. Trong đó, 31 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 42 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 21 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.

Việc chấm điểm báo cáo thường niên ở vòng sơ khảo được thực hiện bởi nhóm chuyên gia độc lập đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (thuộc Trường Đại học Bách khoa TP.HCM). Kết quả sơ khảo sau đó được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu (Big 4) là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thẩm định lại kết quả lần cuối trước khi công bố.

Quy trình làm việc của các bên tham gia chấm sơ khảo rất chặt chẽ, các nội dung chấm báo cáo thường niên được chi tiết hóa để các bên chấm độc lập, sau đó có sự trao đổi trực tiếp để thống nhất về các nội dung chấm ở các báo cáo có sự khác biệt về điểm số. Các công ty kiểm toán có soát xét chéo kết quả chấm các báo cáo thường niên.

Tiêu chí chấm báo cáo thường niên năm nay lần đầu tiên thực hiện theo Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trong đó có nội dung đáng chú ý là mẫu lập báo cáo thường niên bổ sung thông tin tác động lên môi trường của công ty (tổng phát thải khí nhà kính và các biện pháp, giải pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính). Các tiêu chí bổ sung trong 2022 liên quan đến giảm thiểu khí nhà kính không chiếm quá 10% tổng điểm của báo cáo.

Ở hạng mục báo cáo quản trị công ty, có 99 doanh nghiệp có tình hình quản trị công ty tốt nhất được chọn vào vòng chung khảo, phân theo từng nhóm vốn hóa. Trong đó, 33 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa lớn, 35 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa vừa và 31 doanh nghiệp thuộc nhóm vốn hóa nhỏ.

Thực hiện chấm nội dung này ở vòng sơ khảo tiếp tục được đảm trách bởi nhóm chuyên gia độc lập đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (thuộc Trường Đại học Bách khoa TP.HCM), đơn vị đã trực tiếp tham gia khảo sát đánh giá thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ASEAN Scorecards) tại Việt Nam trong nhiều năm.

Nội dung đánh giá quản trị công ty không chỉ dựa trên báo cáo thường niên mà còn đánh giá các nguồn công bố thông tin chính thống khác của doanh nghiệp niêm yết như trang web, các công bố thông tin định kỳ… Kết quả chấm sơ khảo quản trị công ty sau đó được soát xét bởi Big 4 trước khi được chọn lọc để đưa vào vòng chấm chung khảo.

Các tiêu chí đánh giá quản trị công ty năm nay được xây dựng từ các nguyên tắc quy định trong Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá quản trị công ty của khu vực ASEAN, và các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD. Bộ tiêu chí chấm giải quản trị công ty năm nay không thay đổi, chỉ cập nhật các tham chiếu điều khoản nội dung theo quy định mới của Luật.

Ở hạng mục báo cáo phát triển bền vững, những doanh nghiệp có báo cáo thường niên lọt vào vòng chung khảo sẽ được Hội đồng bình chọn xem xét chấm điểm báo cáo phát triển bền vững ở vòng chung khảo. Nội dung chấm báo cáo này sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia đến từ Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA).

Đặc biệt, năm nay, Ban tổ chức bổ sung thêm tiêu chí chấm liên quan đến giảm thiểu khí nhà kính. Đây là cơ sở để xét chọn giải thưởng dành cho doanh nghiệp quản lý tốt phát thải khí nhà kính nhằm khuyến khích các doanh nghiệp niêm yết nâng cao nhận thức và quan tâm hơn đến các vấn đề về môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, chung tay vì mục tiêu chung của Việt Nam trong cam kết giảm phát thải khí nhà kính ròng về mức bằng 0 vào năm 2050.

Hội đồng bình chọn sẽ chấm chung khảo vào ngày 18/10/2022. Danh sách các doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu có báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty và báo cáo phát triển bền vững tốt nhất năm 2022 dự kiến sẽ được công bố và vinh danh vào đầu tháng 12/2022.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards) là sự mở rộng từ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (Vietnam Annual Report Awards), do Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu tư phối hợp tổ chức với sự tài trợ thường niên và duy nhất của Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital. Năm 2022 là năm thứ 15 Cuộc bình chọn đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

Công bố các doanh nghiệp vào chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022 ảnh 1
Công bố các doanh nghiệp vào chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022 ảnh 2
Công bố các doanh nghiệp vào chung khảo Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết năm 2022 ảnh 3

(Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/cong-bo-cac-doanh-nghiep-vao-chung-khao-cuoc-binh-chon-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2022-post307437.html)

Để lại bình luận

HOTLINE: 03822 5373