Đại hội đại biểu Công nhân viên

Đại hội đại biểu Công nhân viên

Đại hội Công nhân viên chức là sự kiện thường niên của Công ty. Đây là dịp để kiểm điểm quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của năm trước. Đánh giá những kết quả nổi bật đồng thời rút ra những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động. Từ đó, xác định mục tiêu phấn đấu, đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm.

 

HOTLINE: 03822 5373
error: Nội dung đươc bảo vệ!